Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne strani oz. knjigarne ZALOŽBE POGLED so sestavljeni v skladu s pristojno zakonodajo in predpisi, Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) in priporočil Gospodarske zbornice Slovenije. Spletno stran oz. knjigarno upravlja podjetje Založba Pogled, posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov, Branko Križanec s.p., Stanežiče 38 a , 1210 Ljubljana – Šentvid.

Splošni pogoji poslovanja določajo, nakupovanje, registracijo uporabnika, točnost podatkov, načine dostave, pogoje plačila, cene, vračilo blaga, reklamacije in varovanje osebnih podatkov. Kupec s svojim naklupom potrjuje, da je seznanjen in se strinja z omenjenimi pogoji nakupa oz. poslovanja založbe.

Nakupovanje preko spletne strani Založbe Pogled

Spletna stran Založbe Pogled obiskovalcem ponuja svoj program in program njenih partnerjev ter omogoča nakupovanje izdanih knjig. Naročilo zavezuje Založbo Pogled in kupca ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih založbe in bo dostopno potrošniku.

Registracija uporabnika

Obiskovalec se lahko registrira kot uporabnik spletišča tako, da izpolni registrski obrazec on naročilu oz. nakupu in si ustvari svoj uporabniški profil. Z registracijo pridobi uporabnik pravico do uporabe spletne knjigarne Založbe Pogled in storitev, ki jih ta nudi.

Točnost podatkov

Upravljalec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

Način dostave

Za dostavo naročil uporabljamo Pošto Slovenije, naročene izdelke pa dostavimo na naslov, ki ga kupec navede kot naslov za dostavo. Dostava poteka glede na pogoje za dostavo poštnih pošiljk Pošte Slovenije. Ta zagotavlja dostavo po vsej Sloveniji v najkasneje 3 delovnih dneh, odvisno od kraja, ki ga kupec navede kot naslov za dostavo. Cene za dostavo po celotni Sloveniji so enake, naročnik plača stroške dostave po veljavnem ceniku. Cenik velja le za Slovenijo.

Pogoji plačila

Založba Pogled omogoča preko svoje spletne strani oz. knjigarne naročanje in nakup knjig s plačilom po predračunu preko banke. Na osnovi naročila kupcu na njegov e-mail pošljemo predračun z vsemi podatki o nakupu in potrebnimi informacijami za plačilo preko banke. Ko Založba Pogled pridobi od banke informacijo o plačilu naročila po omenjenem predračunu bodo naročeni artikli odposlani. Dokler naročilo oz. kupnina ni poravnana v celoti, je blago last Založbe Pogled.

Cene in popusti

Cene knjig so izražene v evrih (EUR) in ne vključujejo daveka na dodano vrednost (DDV). DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost. Knjige na spletni strani oz. knjigarni Založbe Pogled imajo redne cene, ki so priporočene maloprodajne cene, ter akcijske cene, ki so znižane cene in velja samo v času akcije oz. do prodaje zalog. Založba Pogled si pridržuje pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.

Vračilo blaga

Kupec ima skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (43. do 45a člen) pravico odstopiti od nakupa v 14 dneh od prejema artiklov in sicer, da o odstopu v roku 14-ih dni od datuma prevzema pisno obvesti Založbo Pogled ter v 14-ih dneh po oddaji tega obvestila artikle tudi vrne. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga (gre za dogovor med kupcem iz dostavljalno službo). V primeru odstopa mora kupec artikle na naslov Založbe Pogled vrniti nepoškodovane in v nespremenjeni količini ter obliki, kot jih je prejel. Vrnjeni artikli torej morajo biti nerabljeni in nepoškodovani, embalaža zaprta in nedotaknjena. Priložena mora biti kopija računa, kopija vašega osebnega dokumenta, bančne kartice, kjer bo razvidno vaše ime in TRR ter izpolnjen obrazec za odstop od pogodbe (nahaja se na strani PISRS – kliknite tukaj). TRR nam lahko kupec sporoči tudi na elektronski naslov zalozba.pogled@gmail.com. Stroške vračila blaga krije kupec. V kolikor so pogoji izpolnjeni, Založba Pogled kupcu najpozneje v 14 dneh po prejemu artiklov vrne vsa prejeta plačila.

Reklamacije

V Založbi Pogled se zavezujemo, da bomo upoštevali vse reklamacije, ki jih bomo prejeli pisno ali po elektronski pošti v 14-ih dneh po prejemu naročenega blaga. Za skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisuje veljavna zakonodaja in predpsi v Republiki Sloveniji. Stvarno napako lahko kupec uveljavlja v roku dveh let od nakupa, v kolikor se je na artiklu pojavila napaka, za katero ni kriva njegova nepravilna uporaba oziroma ta napaka ni posledica dejanja kupca. Če na kupljenem artiklu potrošnik ugotovi stvarno napako, lahko v roku 2 mesecev od dneva, ko je napako odkril, pri čemer od dneva nakupa ne smeta miniti več kot 2 leti. pP 37.c členu ZVPot ima kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, pravico od prodajalca zahtevati:

  • odpravo napake ali
  • zamenjavo blaga ali
  • vračilo plačanega zneska.

Gre za napake, pri katerih artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo (npr. zamešane strani v knjigi, prazne strani ipd.). Pridržujemo si pravico do presojanja upravičenosti reklamacije. Vse spore bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Varovanje osebnih podatkov

Kupec dovoljuje, da Založba Pogled vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Podatke, ki jih kupec posreduje na tej spletni strani, zbiramo izključno za interne potrebe ali izvedbo naročila. Zavezujemo se, da bomo s podatki ravnali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, 94/2007) ter da bomo vse podatke uporabljali izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali tretji osebi oz. nepooblaščenim osebam. Glede na pravila opisana poslovanja velja, da uporabnik ob nakupu ali registraciji v spletno knjigarno, pri kateri s klikom potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Založba Pogledus lahko uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbrala iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ali predpis ne določa drugače.

Za namene neposrednega trženja lahko Založba Pogled uporablja le naslednje osebne podatke, ki jih je zbrala v skladu s prejšnjim odstavkom: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte ter številko telefaksa. Na podlagi osebne privolitve posameznika lahko Založba Pogled obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna.